.: fiit :. - architectuur en administratie
   Architectuur    Enterprise architectuur    Informatiebeveiliging    Cloud computing    Transities    
 
Bedrijven zijn continue in beweging. Kijken voordurend vooruit om de concurrentie voor te blijven en bestaande diensten morgen nog beter, anders te doen. Of zelfs te beëindigen1 . Deze bedrijfsdynamiek maakt dat er gewijzigde of nieuwe informatiebehoeften ontstaan en enterprise architectuur bijgewerkt dient te worden.
 

Het daadwerkelijk doorvoeren van de gewenste veranderingen in bedrijfsvoering en informatievoorzieningen heet transformatie. Transformaties kenmerken zich door veranderingen op grote schaal en kunnen op alle medewerkers invloed hebben. De dimensies2 tijdens transformaties zijn vernieuwen, revitaliseren, herstructureren en herdefiniëren . De vier dimensies hebben allen drie specifieke aandachtsgebieden welke in nevenstaande afbeelding3 zijn weergegeven.

 
 

FiiT heeft een transformatiemodel ontwikkeld om transformaties te organiseren en beheersbaar te houden

  1. Prahalad en Hamel, 2. Gouillart en Kelly, 3. Rijsenbrij  
FiiT | Bergeijk | T +31 497 55 00 98 | F +31 497 55 01 30
www.fiit.nl
| info@fiit.nl | Rabo 10.63.59.495 | KvK Eindhoven 17200600 | BTW NL 8203.18.486.B.01
  © fiit - alle rechten voorbehouden
  © 2024  - all rights are reserved  | FiiT VOF - KvK 17200600 – BTW nr. NL 8203.18.486.B.01 - Email: info@fiit.nl