.: fiit :. - architectuur en administratie
 

 Architectuur

   Enterprise architectuur    Informatiebeveiliging    Cloud computing    Transities    
 
 
Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Bij informatieverwerking via het internet is speciale aandacht voor de bescherming van informatie noodzakelijk.
  Aandacht en bescherming van bedrijfsinformatie tegen ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en kopiëren zijn enkele aspecten die onderdeel zijn van hedendaagse bedrijfsvoering.

Verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens (bijzondere informatie), dan dient u de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) onder alle omstandigheden te respecteren en aantoonbaar binnen het doel van de toepassing te blijven.

  Het beschermen van informatie begint bij goed autorisatie management. Gebruikers van bedrijfsinformatie krijgen in deze aanpak precies voldoende privileges om bedrijfsinformatie te raadplegen, te verwerken of te verspreiden. Vaak wordt gedacht dat dit belemmerend werkt, maar eenmaal goed ingericht ervaart de gebruiker geen beperkingen, mits hij/zij binnen de bevoegdheden van zijn/haar functie blijft.
   

Informatiebeveiliging bestaat uit 3 peilers.

  • Identifcatie: maakt een gebruiker (of proces) kenbaar;
  • Authenticatie: het vaststellen van de juistheid van de opgegeven identiteit;
  • Autorisatie: het verlenen van toegang.

   

Een ander aandachtsgebied van informatiebeveiliging is "Disaster Recovery". Hierbij wordt aan de hand van risicoanalyses bepaald wat de vereiste hersteltijden van informatiesystemen en bedrijfsprocessen zijn. Daarbij worden preventieve maatregelen aangebracht om de risico's van een calamiteit binnen acceptabele grenzen te houden.

 
FiiT | Bergeijk | T +31 497 55 00 98 | F +31 497 55 01 30
www.fiit.nl
| info@fiit.nl | Rabo 10.63.59.495 | KvK Eindhoven 17200600 | BTW NL 8203.18.486.B.01
  © fiit - alle rechten voorbehouden
  © 2024  - all rights are reserved  | FiiT VOF - KvK 17200600 – BTW nr. NL 8203.18.486.B.01 - Email: info@fiit.nl