Administratie

U zoekt een goede boekhouder? U wilt uw administratie uitbesteden? U bent door ziekte (tijdelijk) onderbemand? Of u hebt behoefte aan iemand die u adviseert op financieel gebied? fiit administratie biedt oplossingen.

Wat kan fiit administratie voor u doen?

- Financiële administratie;
- (Online) boekhouding;
- Vervanging bij ziekte;
- Extra inzet bij drukte;
- Opstellen van jaarrekeningen;
- Opstellen tussentijdse rapportages;
- Aangiftes inkomstenbelasting;
- Aangiftes omzetbelasting;
- Compleet verzorgen van loonadministraties;
- Aangiftes loonbelasting;

Een financiële administratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Een goed georganiseerde financiële administratie biedt de ondernemer overzicht en slagkracht. Hierdoor ontstaat een direct concurrentie voordeel t.o.v. bedrijven die de financiële administratie niet op orde hebben.

FiiT administratie beschikt over zeer ruime financiële ervaring en werken op:

  • Operationeel/administratief vlak; o.a. inboeken crediteuren, debiteuren, bewaken facturen, opstellen overzichten, afhandelen informatieverzoeken, loonadministratie, etc.
  • Tactisch/controlerend vlak; oa. opstellen (maand)rapportages, jaarrekening, controle boekhouding, overleg accountant, begeleiden boekonderzoek, aangiftes, etc.

Architectuur

Digitaliseren en automatisering voor bedrijven betekent meer dan het aanschaffen van computers en software. In de visie van fiit dienen de kansen en mogelijkheden om m.b.v. digitalisering en automatisering slimmer en efficiënter te kunnen werken eerst duidelijk zijn. Het totale pakket aan maatregelen en investeringen maakt dat uw bedrijf efficiënter en - niet geheel onbelangrijk - conform wet en regelgeving werkt . Daar waar digitaliseren en/of automatiseren voordelen biedt worden computers en software programma's ingezet. Niet eerder.

Te vaak wordt begonnen met de aanschaf van middelen en vervolgens uitgebouwd naar gelang de wensen die gedurende het gebruik ontstaan. Hierdoor ontstaan onhoudbare situaties waarbij problemen niet meer snel opgelost kunnen worden, de "verbouwingen" nooit meer afgerond worden (u blijft verbouwen) en digitaliseren/automatisering een dure aangelegenheid wordt, waarbij de kosten alleen maar hoger worden.

Het verkrijgen van inzicht en het duidelijk maken op welke bedrijfsactiviteiten digitalisering en/of automatisering een verantwoorde investering is, wordt m.b.v. een Enterprise architectuur vormgegeven. Een Enterprise architectuur is tevens het stuurinstrument om het pakket aan maatregelen en bijbehorende investeringen in bedrijfsvoering en digitalisering/automatisering controleerbaar te maken en te houden.

Informatiebeveiliging en Privacy

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Bij informatieverwerking via het internet is speciale aandacht voor de bescherming van informatie noodzakelijk. Aandacht en bescherming van bedrijfsinformatie tegen ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en kopiëren zijn enkele aspecten die onderdeel zijn van hedendaagse bedrijfsvoering.

Verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens (bijzondere informatie), dan dient u de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onder alle omstandigheden te respecteren en aantoonbaar binnen het doel van de toepassing te blijven.